Konferencia a Néprajzi Múzeum készülő állandó kiállításairól

Budapest, 2020. november 16–18.

A budapesti Néprajzi Múzeum hamarosan új épületbe költözik. A fizikai megújulás mellett koncepcionális újragondolásra is készülünk, amelynek egyik meghatározó eleme az új állandó kiállítások létrehozása. Ez mérföldkőnek számít nem csak a Néprajzi Múzeum, a hazai néprajzi muzeológia, hanem a néprajztudomány történetében is. Az intézmény munkatársai évek óta dolgoznak az új állandó kiállítások előkészítésén. Most első alkalommal kerül sor a koncepció bemutatására, valamint hazai és nemzetközi szakmai körökben való megmérettetésére.

Bízunk benne, hogy a mostani rendkívüli körülmények ellenére is lehetőségünk lesz a konferencia megrendezésére.

A tervezett kiállítás alapvetően három részből áll: a Kerámiatérből, az Ifjúsági kiállításból és a Gyűjteményi állandó kiállításból. Közös jellemzőjük, hogy hangsúlyosan a Néprajzi Múzeum gyűjteményét tekintik a feldolgozás tárgyának, együtt szerepel bennük a történeti és a kortárs illetve a magyar és nemzetközi anyag.

Kerámiatér

Nyitott tér, amely bepillantást enged a gyűjtemények mennyiségi dimenzióiba, és felvillant számos olyan társadalmi témát, amelyet a múzeumi tárgyakon keresztül más megvilágításban láthat a látogató, mint a hétköznapokban.

A látványtárba szánt több ezer tárgy válogatás a múzeum magyar és nemzetközi műtárgyaiból. Az egyetlen szempont, amely egy térbe rendezi őket, az, hogy kerámiából, azaz égetett agyagból készültek. Színben, méretben, korban, technológiában és használatát tekintve is rendkívül változatos anyagot vonultat fel.

Ifjúsági Kiállítás

A világban létező és a világot működtető emberek, természeti és természetfeletti lények, dolgok és tárgyak hétköznapjairól, ezek különbözőségéről és hasonlóságáról szól. Választott témáját olyan általános aktivitásokon keresztül mutatja be, mint az alvás, az evés, a játék, a munka, a történetmondás vagy a zenélés. Emberek és tárgyak történetein keresztül a látogatók felfedezhetik, hogy ezekre az alapszükségletekre milyen különböző kulturális válaszokat adnak a világ különböző részein a korábban élt vagy éppen még meg sem született embertársaik, és hogy a néprajzi muzeológia ezeket a jelenségeket hogyan és miért kívánta rögzíteni.

A kiállítás a múzeum eszközeit a játékos és élményszerű tanulás szolgálatába állítja, és a megszólított korosztályok számára legalkalmasabb befogadási és megismerési módszereket kínálja.

Gyűjteményi állandó kiállítás

A többezer tárgyat felvonultató kiállítás értelmező módon együtt mutatja be a Néprajzi Múzeum gazdag gyűjteményét: a magyar és nemzetközi anyagot, történeteket mesél tárgyak és emberek, helyek és életvilágok, kutatók és terepek, gyűjtők és múzeum kapcsolatáról.

Mi is ez a múzeum? Hogyan olvashatók a tárgyai, és miként álltak össze az idők során gyűjteménnyé és múzeummá? Hogyan lehet a történetileg kialakult gyűjteményre friss szemmel ránézni és izgalmasan bemutatni?

A kiállítás moduláris szerkezetű, melyben az egyes témák önálló egységenként is értelmezhetők, ugyanakkor egymáshoz is sok szálon kapcsolódnak.

A MZ/M és a Múzeum születik bevezető témák: a gyűjteménybe, a tárgy fogalmába, az intézmény születésének kiállításokkal összekapcsolt időszakába vezetik be a látogatót.

A Tárgyéletrajzok és a Terepen témák egy-egy kutatásmódszertani kérdést járnak körül, amelyek egyfelől az ember és tárgy kapcsolatával, másfelől a magyar kultúrával, az európai és Európán kívül élő népekkel való találkozás kihívásaival és lehetőségeivel, eredményeivel foglalkoznak.

Az Őstörténetek és a Népművészet olyan meghatározó kutatási és szemléleti irányokat is képviselnek, amelyek mindenki számára könnyen azonosíthatók a néprajzzal, néprajztudománnyal.

A Művészet és az Örökség témái olyan fogalmakra épülő megközelítések, amelyek az elmúlt évtizedek során meghatározók lettek, és a jelen nézőpontjából tekintenek a gyűjteményre, a múlt múzeumi örökségére.

Különálló térben kap helyet a ZOOM / Nagyítás, ami az intellektuális megközelítés helyett a tárgyak látványközpontú bemutatását szolgálja.


A konferencia első napján előadókat kérünk fel a teljes kiállítási koncepció megvitatására, megismerjük az épület építészeti, a kiállítások látványtervezői koncepcióját, és megismerkedünk más országok nemrégiben készült átfogó néprajzi/antropológiai kiállításainak tapasztalataival. A második és harmadik napon az egyes kiállítási egységekről kezdeményezünk vitát. Minden témát egy-egy kurátor mutat be, ezt azután témánként két értékelő hozzászólás követ. A felkért előadók, hozzászólók neves külföldi és hazai szakemberek, néprajzkutatók, antropológusok, történészek, muzeológusok, kurátorok.

Beszélgessünk, vitatkozzunk a tervezett koncepcióról!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!