Bán Dávid

Bán Dávid

kulturális antropológus, városkutató
Bambi Ceuppens

Bambi Ceuppens

kurátor, kulturális antropológus
Csonka-Takács Eszter

Csonka-Takács Eszter

néprajzkutató
Csorba László

Csorba László

történész, egyetemi tanár
Éliás István

Éliás István

művészetpedagógus
Fajcsák Györgyi

Fajcsák Györgyi

kurátor, sinológus, múzeumigazgató
Foster Hannah Daisy

Foster Hannah Daisy

muzeológus, néprajzkutató
Frazon Zsófia

Frazon Zsófia

etnográfus muzeológus, tudományos titkár
Fülemile Ágnes

Fülemile Ágnes

néprajzkutató
Granasztói Péter

Granasztói Péter

muzeológus, néprajzkutató, főosztályvezető
Hajdu Ágnes

Hajdu Ágnes

muzeológus, néprajzkutató
Illés Péter

Illés Péter

muzeológus, kulturális antropológus
Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Barbara Kirshenblatt-Gimblett

kulturális antropológus, folklórkutató, professzor emerita
Kemecsi Lajos

Kemecsi Lajos

néprajzkutató, főigazgató
Kőszegi Gábor

Kőszegi Gábor

muzeológus, néprajzkutató
Kuti Klára

Kuti Klára

muzeológus, néprajzkutató
Ildikó Lehtinen

Ildikó Lehtinen

muzeológus, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi docens
Magyari Márta

Magyari Márta

muzeológus, néprajzkutató
Mélyi József

Mélyi József

kurátor, művészettörténész, műkritikus
Novák Piroska

Novák Piroska

design- és művészetteoretikus
Kristel Rattus

Kristel Rattus

kurátor, néprajzkutató
Róka Enikő

Róka Enikő

kurátor, művészettörténész, múzeumigazgató
Bojana Rogelj Škafar

Bojana Rogelj Škafar

kurátor, múzeumi szaktanácsadó
Christian Schicklgruber

Christian Schicklgruber

szociálantropológus, múzeumigazgató
Schleicher Veronika

Schleicher Veronika

muzeológus, néprajzkutató, főosztályvezető
Sudár Balázs

Sudár Balázs

történész, turkológus
Szarvas Zsuzsa

Szarvas Zsuzsa

muzeológus, néprajzkutató
Székely Miklós

Székely Miklós

művészettörténész
Szeljak György

Szeljak György

muzeológus, kulturális antropológus
Szijártó Zsolt

Szijártó Zsolt

kulturális antropológus
Szőcsné Gazda Enikő

Szőcsné Gazda Enikő

muzeológus, néprajzkutató
Tasnádi Zsuzsanna

Tasnádi Zsuzsanna

muzeológus, néprajzkutató
Toronyi Zsuzsanna

Toronyi Zsuzsanna

muzeológus, múzeumigazgató
Vargyas Gábor

Vargyas Gábor

néprajzkutató, egyetemi tanár
Verebélyi Kincső

Verebélyi Kincső

néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár
Wilhelm Gábor

Wilhelm Gábor

muzeológus, néprajzkutató