Tasnádi Zsuzsanna

muzeológus, néprajzkutató

1991-1995 között végezte tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz szakán, 1995 szeptemberétől a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában dolgozik. Gyűjteménykezelőként, majd 1998-tól gyűjteményvezető muzeológusként gondozza a Rajz- és festménygyűjteményt, a Nyomatgyűjteményt valamint a Térképgyűjteményt. Több, a gyűjteményi anyagot bemutató kiállítás kurátora és társkurátora, valamint ugyancsak a gyűjteményi anyagra épülő, különböző ismeretterjesztő kiadványok szerzője és társszerzője.

Kutatási területei: népművészet, kézművesség, iparoktatás, rajzoktatás, 19. végi és 20. század eleji ornamentika gyűjtések, mintakönyvek, mintalapok, valamint magyarországi egyházi és világi kéziratos könyvek 17-18. századi díszítményei. 2014-2019 között egy OTKA kutatás résztvevőjeként a kézművességgel kapcsolatos rajzokat vizsgálta, elsősorban a 18-19. századi rajzoktatás hatásait az említett területre.

Az új állandó kiállításban a Népművészet téma egyik felelőse.

    Útközben
    Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításairól
    © Néprajzi Múzeum, Budapest, 2020
    Köszönjük: WordPress, Uptown Style