Foster Hannah Daisy

muzeológus, néprajzkutató

Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékén végezte, jelenleg az egyetem Nyelv és Kommunikáció doktori programjának hallgatója, doktori témája egy kísérlet egy múzeumi nyelv, kiállítási modell keresésére. 2014 óta dolgozik a Néprajzi Múzeum Szokás- és Játékgyűjteményének muzeológusaként. Emellett a Magyar Nemzeti Múzeum – ELTE Atelier Tanszék közös múzeumi kurátori ismeretek mesterszakos specializációján oktat idegennyelvű szakszövegolvasást.

Kutatási témái: múzeumelmélet, múzeumantropológia, ember-tárgy-gyűjtemény viszonyok, múzeum és hatalom.

A Néprajzi Múzeum gyermek- és ifjúsági kiállításán 2015 óta dolgozik munkatársként, 2019-től a kiállítás felelőseként.

    Útközben
    Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításairól
    © Néprajzi Múzeum, Budapest, 2020
    Köszönjük: WordPress, Uptown Style