Szőcsné Gazda Enikő

muzeológus, néprajzkutató

Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem néprajz szakán végezte. 2011-ben szerzett doktori fokozatot a Debreceni Egyetem Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskoláján. 1994 óta a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum néprajzos muzeológusa, majd részlegvezetője, több kiállítás kurátora.

Elsősorban történeti néprajzzal foglalkozik, tanulmányai, könyvei inventáriumkutatások, háziipartörténet, népi erkölcs témakörökben jelentek meg.

 

A konferencián a Tárgyéletrajzok téma egyik felkért hozzászólója.

    Útközben
    Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításairól
    © Néprajzi Múzeum, Budapest, 2020
    Köszönjük: WordPress, Uptown Style