Verebélyi Kincső

néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár

Tanulmányait Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, 1976-ban diplomázott etnográfusként. Ugyanitt szerzett doktori fokozatot, majd 2005-ben az MTA doktora lett. 1978 és 2014 között az ELTE BTK Folklore Tanszékének, valamint a Néprajztudományi Doktori Iskolának oktatója volt. Évekig a Tanszék vezetőjeként, valamint intézetigazgatóként dolgozott.

Kutatási területe: szokásvizsgálat történeti, művelődéstörténeti és etnikai összefüggésekben, a népművészet története és általános művészetelméleti kerete, a pszichoanalitikus antropológia.

A konferencián a Népművészet téma egyik felkért hozzászólója.

Fotó: Hét Nap / Tóth Lívia

    Útközben
    Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításairól
    © Néprajzi Múzeum, Budapest, 2020
    Köszönjük: WordPress, Uptown Style