Magyari Márta

muzeológus, néprajzkutató

A Debreceni Egyetemen végzett etnográfusként, majd doktori fokozatot szerzett, disszertációjának témája a görög katolikus szokáshagyomány intenzív terepmunkára épülő feldolgozása volt. Pályája kezdetén a kunszentmártoni és a balmazújvárosi múzeumban dolgozott, az 1990-es évek eleje óta pedig a debreceni Déri Múzeum néprajzi gyűjteményében muzeológus. Aktív szerepet vállal a Déri Múzeum kiadványainak létrehozásában, több önálló kötet gondozása mellett tíz éven keresztül szerkesztette a múzeum tudományos periodikáját, a debreceni Déri Múzeum Évkönyvét. 2011 óta a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság referensi hálózatának aktív tagja.

Számos időszaki kiállítás mellett részt vett több állandó néprajzi kiállítás rendezésében is (Hajdúsági Múzeum, Déri Múzeum).

Szerteágazó kutatási területei között nagy szerepet kap a paraszti gazdálkodás és annak tárgyi emlékanyagának kutatása.

A konferencián a Kerámiatér kapcsán szól hozzá.

    Útközben
    Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításairól
    © Néprajzi Múzeum, Budapest, 2020
    Köszönjük: WordPress, Uptown Style