Illés Péter

muzeológus, kulturális antropológus

Egyetemi tanulmányait a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszékén végezte. Doktori fokozatot 2012-ben szerzett az ELTE Európai Etnológia PhD-program keretében. 2001 óta a szombathelyi Savaria Múzeum munkatársa. Számos kiállítás önálló és társrendezője, hazai és nemzetközi kulturális projektek résztvevője. 2011 óta a Szellemi Kulturális Örökség Vas megyei referense. 2010 és 2013 között szerkesztette a Savaria Múzeum tudományos periodikáját, a Savaria a Vas megyei Múzeumok Értesítőjét. A 2012-ben Szombathelyen átadott Vasi Múzeumi Látványtár létrehozásának szakmai felelőse. 2014 és 2018 között a „Mai tárgyak, mai emberek, társadalmi múzeumok” című OTKA módszertani alapkutatást végző kutatócsoport tagja.

Kutatásai a kortárs vidéki közösségek társadalmi-kulturális változásait, az anyagi kultúrát, a néprajzi fotózást és a muzeológia, múzeumelmélet területeit érintik.

A konferencián a Terepen téma egyik felkért hozzászólója.

    Útközben
    Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításairól
    © Néprajzi Múzeum, Budapest, 2020
    Köszönjük: WordPress, Uptown Style