Fülemile Ágnes

néprajzkutató

Művészettörténet, néprajz és történelem szakokon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Néprajzból PhD fokozatot az ELTÉ-n, majd viselettörténetből Mphil-t a University of London Courtauld Institute of Art-ban szerzett. Az egyetem befejezése óta a Néprajztudományi Intézetben dolgozik. Amerikában kutatóként és egyetemi vendégoktatóként tevékenykedett, majd az amerikai egyetemek budapesti oktatási programjain tanított hungarológiai kurzusokat. 2006-2009 között a György Ránki Hungarian Chair Professor tisztjét töltötte be az Indiánai Egyetemen. A New York-i Magyar Kulturális Központ igazgatójaként 2013-ban Smithsonian Folklife Festival magyar programjának főkurátora volt. Több nagyszabású kiállítást rendezett népművészeti örökség és újítás, a reformáció öröksége és az élő népművészet témában, valamint 2018-ban a Népművészeti Nemzeti Szalon kiállítását. Jelenleg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az Acta Ethnographica Hungarica angol nyelvű szakfolyóirat főszerkesztője.

Interdiszciplináris kutatói munkásságában megjelenik a népművészet, a népviselet és történeti viseletek, a 16-19. századi közkultúra és a populáris képzőművészeti műfajok, vizuális toposzok, etnikus sztereotípiák, a paraszti kultúra 20. századi szétesésének folyamatai, a kivetkőzés, a folklorizmusjelenségek, és a revival mozgalmak iránti érdeklődés.

A konferencián a Népművészet téma egyik felkért hozzászólója.

    Útközben
    Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításairól
    © Néprajzi Múzeum, Budapest, 2020
    Köszönjük: WordPress, Uptown Style