Wilhelm Gábor

muzeológus, néprajzkutató

Tanulmányait a Kölni Egyetemen filozófia, etnológia, skandinavisztika szakon, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen finnugor nyelvészet, néprajz és magyar irodalom szakon végezte. Doktori fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció Doktori Program keretében szerzett 2012-ben. 1987 óta a Néprajzi Múzeumban dolgozik muzeológusként, 1993 és 2009 között osztályvezető, 1997 és 2011 között tudományos titkár volt. Három saját kötetet szerzője, több kötet szerkesztője, valamint számos tanulmánya jelent meg magyar és idegen nyelven. Kilenc saját kiállítást rendezett itthon és külföldön, valamint több nagyobb kiállításban volt társrendező. Nemzetközi és hazai múzeumi kutatási projektekben vett részt, melyek a gyűjtemények, a tárgyi kultúra és a muzeológia köré szerveződtek.

Korábbi kutatási területei első sorban a sámánizmus, etnicitás, kognitív és városantropológia, újabban a hétköznapi tárgyak kulturális és múzeumi szerepe, az interkulturális kommunikáció és a tudásreprezentáció. Földrajzi érdeklődési köre elsősorban Délkelet- és Kelet-Ázsia, valamint Európa.

Az új állandó kiállításban az Örökség, az Művészet és a Mi a múzeum? témák egyik felelőse.

    Útközben
    Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításairól
    © Néprajzi Múzeum, Budapest, 2020
    Köszönjük: WordPress, Uptown Style