Kemecsi Lajos

néprajzkutató, főigazgató

1993-ban fejezte be egyetemi tanulmányait az ELTE történelem-néprajz szakán, 1998 kandidátusi fokozatot szerzett, majd 2011-ben habilitált. 1993-tól néprajzos muzeológusként dolgozott a tatai Kuny Domokos Múzeumban, valamint gimnáziumi tanári állást vállalt. Később rendszeresen tanított meghívott előadóként az ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszékén, a Debreceni és a Szegedi Egyetemen, valamint a Magyar Néprajz és Antropológia Intézetben a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvárott. 2003 júliusától a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum muzeológiai osztályvezetőjeként, 2007-től tudományos igazgatójaként dolgozott. Irányította a Néprajzi Látványtár, a Felföldi mezőváros tájegység és számos időszaki kiállítás megvalósítását. 2004-től a Néprajzi Társaság titkáraként, majd főtitkáraként tevékenykedik. 2013 óta a Hungarikum Bizottság Kulturális Örökség szakbizottságának elnöke. 2016-tól a NKA Közgyűjteményi Kollégium tagja, később elnöke lett. Számos folyóirat szerkesztőbizottságának korábbi vagy jelenlegi tagja (Limes Komárom-Esztergom megyei Tudományos Szemle, Néprajzi Látóhatár, Ethnographia Acta Ethnographica Hungarica), a Néprajzi Értesítő szerkesztő bizottsági elnöke és a Tabula online folyóirat főszerkesztője. 2013 óta a Néprajzi Múzeum főigazgatója.

Fő kutatási területei: a magyar paraszti járműkultúra és a hagyományos néprajzi témák mellett a korszerű muzeológia illetve intézmény- és tudománytörténet, valamint az Egyesült Államokban élő magyar diaszpóra néprajza.

A konferencián a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításainak koncepcióját foglalja össze.

    Útközben
    Konferencia a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításairól
    © Néprajzi Múzeum, Budapest, 2020
    Köszönjük: WordPress, Uptown Style